ORDBOK

Denne siden er oppdatert 1/2 2017

NORSK ENGELSK POSTAL ORDBOK.


Dette er en ordbok som i sin tid ble utgitt av Poststyret, som et hjelpemiddel «- for de forskjellige formål».

 

De forskjellige formål var nok i første omgang Poststyrets og Postverkets eget bruk til egen saksbehandling, og det finnes selvfølgelig en tilsvarende norsk-fransk postal ordbok. Fransk ble brukt som det internasjonale postspråket. Den dag i dag er fransk det fremmedspråket som brukes i tillegg til norsk på Postens internasjonale blanketter. «RETUR  RETOUR», du har vel sett det?

 

Men det er først og fremst den norsk-engelske ordboka det er aktuelt for oss å legge ut på nettet. Denne ordboka her nemlig fått en helt annen og fornyet aktualitet for posthistorikere og filatelister. Vi må nemlig ofte slite litt, når vi skal tekste våre utstillingssamlinger på et språk som aksepteres internasjonalt. Det er kanskje i denne ordboka du finner nøyaktig og korrekt oversettelse av det uttrykket du forgjeves leter etter andre steder. Med bokas nære tilknytning til posttjenesten og fagterminologien, er det en stor mulighet for nettopp det!

 

Lykke til!