LENKER

LINKER


Har du linker som du mener kan være til nytte for samlere av posthistorie - send dem til oss !!


 


NORSK FILATELISTFORBUND.


 

POSTENS HISTORIE

Enkel presentasjon av Postens historie på hjemmesidene til Posten Norge AS

 


POSTSTEDSDATABASEN

Postmuseets database over alle Norges poststeder. Viser navneformer, når de er opprettet, navn på poståpner/postmester og så videre. Databasen er beregnet på de som er interessert i lokalhistorie, lokal posthistorie og filateli. Kan inneholde enkelte feil, og bør sjekkes mot andre kilder.

 


DIGITALISERTE PUBLIKASJONER

Norges Postmuseum har digitalisert en rekke publikasjoner. Her finner du Postens sirkulærer fra 1815 til 1999. i Tillegg finner du Posten reglement fra 1888 til 1950 og dampskipsruter fra 1870 til 1888. Flere publikasjoner blir lagt til etterhvert,

 


STATISTIKKÅRBØKER FOR POSTVERKET

Under punkt 11.5 finnes bøkene med poststatistikken i utvalg for årene 1866-1965. Postmengden ved poststedene, om postrutene og om bygninger eid av Postverket, og mye mer.

 


POSTENS STEMPELDATABASE

Her finner du tilgang på Postens stempeldatabase. Søk ivei!

 

 

DIGITALISERTE BØKER FRA NASJONALBIBLIOTEKET.

Ved for eksempel å søke på «posthistorie», får du mer enn 200 treff på norske bøker du kan lese på nettet.