Startside

 

Møtene holdes kl 13.00

i 2. etg. på Kafe Asylet, Grønland 28, 0188 Oslo

 

Mat og drikke etter tradisjonelt opplegg.

 

Foredrag og auksjoner er vanligvis på møteagendaen.

 

Følg med på møtekalenderen!

Denne siden er oppdatert

 

11 08 2015

Innholdskart

Hva er NPS?

Norsk Posthistorisk Selskap (NPS) har til formål å fremme interessen for posthistorie, med særlig vekt på filatelistisk bearbeidelse av norsk posthistorisk materiale. Formålet innebærer at medlemmene aktivt bidrar til posthistorisk forskning, publikasjon av forskningsresultater og av annen dokumentasjon. Dette gjelder også utenlandsk posthistorie hvor tilknytning kan føres til Norge.

 

Som medlem opptas kun de som aktivt bidrar til å fremme selskapets formål.

 

Medlemsbladet Budstikka utkommer inntil videre fire ganger i året, og sendes til medlemmene.

 

Vårt faste møtested i Oslo - Kafe Asylet

Neste møte

 

Lørdag 19.september 2015

Foredrag v/ Georg Størmer:

"Utenrikshandelen i skillingsperioden vist med norske skillingtsbrev til utlandet"

 

Lørdag 21. november 2015

Foredrag v/Finn Bjørke:

"De norske poststemplene 1845 til 1954".

» Curabitur

Resultater fra London 2015 Europhilex

 

Tom Komnæs

The postal history of Norwegian skilling covers

95 poeng og Stor Gull

 

Hallvard Slettebøe

Interrupted mail of Scandinavia

90 poeng og Gull

 

Eivind Lund

Maritime mail from the coastal town Guayaquil in the period 1780 - 1865

90 poeng og Gull

 

Atle Fossmark

Faroe Islands postal conditions during WWII

85 poeng og Stor Vemeil

 

Wlfred Wassenden

British Mail sent to Norway, Denmark and Sweden before 1876

85 peong og Stor Vermeil

 

 

 

Månedens brev

 

* En samlerhistorie

Av Tore Haga (11.08.2015)

 

* Et Søknadskort

Av Tore Haga (22.03.2015)

 

* Hvordan et brev uten frimerker. stempler og andre postale merker likevel

blir betydningsfullt for en samler av historie/posthistorie.

Av Henning J. Mathiassen (18.03.2015)

 

Svar til Knut Buskum v/Ivar Sundsbø

Det noe utydelige stempelet på forsiden er brukt i Aachen fra 1869 og er et konvensjonsstempel mellom NDP og DK og betyr: =Fr.1 - Weiterfranco 1 Groschen - altså at brevet er forutbetalt fra tysk side av grensen til mottaker i Belgia. Slike typer stempler er alltid knyttet til en eller annen konvensjon og viser den delen av frankoen som er videre å betale FRA tysk grense til destinasjon.

Håper dette kan klare opp saken.