Startside

Denne siden er oppdatert

08 04 2016

Vårt faste møtested i Oslo - Kafe Asylet

 

Møtene holdes kl 13.00

i 2. etg. på Kafe Asylet, Grønland 28, 0188 Oslo

 

Mat og drikke etter tradisjonelt opplegg.

 

Foredrag og auksjoner er vanligvis på møteagendaen.

 

Følg med på møtekalenderen!

Innholdskart

Hva er NPS?

Norsk Posthistorisk Selskap (NPS) har til formål å fremme interessen for posthistorie, med særlig vekt på filatelistisk bearbeidelse av norsk posthistorisk materiale. Formålet innebærer at medlemmene aktivt bidrar til posthistorisk forskning, publikasjon av forskningsresultater og av annen dokumentasjon. Dette gjelder også utenlandsk posthistorie hvor tilknytning kan føres til Norge.

 

Som medlem opptas kun de som aktivt bidrar til å fremme selskapets formål.

 

Medlemsbladet Budstikka utkommer inntil videre fire ganger i året, og sendes til medlemmene.

 

Neste møte

 

24. september 2016

-----------------------

 

Kjære posthistorikere:

Som dere kan lese av årsmeldingen til årsmøtet, så trer jeg ut av styret etter mange års innsats, da også som webredaktør siden 2008. Jeg vil takke alle bidragsytere for innsatsen, og jeg ønsker en ny webredaktør velkommen til å utvikle websida videre til glede for leserne. Dette skal fortsatt være vår "raske informasjonskanal" og vårt arkiv, og det skal fortsatt være mulig å publisere alle typer posthistoriske artikler her.

 

Hilsen Henning Jarle Mathiassen

 

 

NYTT:

 

Månedens brev: "Søknad opp og søknad i mente" (02.03.2016)

v/ Tore Haga

 

Månedens brev: "Verdipakke fra Filefjell" Tore Haga (08.02.2016)

 

Vi viser utvalgte eksponater (26.10.2015).

Lagt inn 11.11.15: "Finnmark postal history up to 1945 " (som vist på utstillingen i Australia i 2013).

 

Sjekk siden: Oppslagsverk og kataloger (med Postens blankettliste - 1961)

 

 

 

» Curabitur

 

Månedens brev

 

* En godbit til hjemstedssamlingen

Av Per Martin Kindem (11.1.2016)

 

* Porto betalt fra Arbeidstjenesten

Av Tore Haga (22.12.2015)

 

* En samlerhistorie

Av Tore Haga (11.08.2015)

 

* Et Søknadskort

Av Tore Haga (22.03.2015)

 

* Hvordan et brev uten frimerker. stempler og andre postale merker likevel

blir betydningsfullt for en samler av historie/posthistorie.

Av Henning J. Mathiassen (18.03.2015)

 

Svar til Knut Buskum v/Ivar Sundsbø

Det noe utydelige stempelet på forsiden er brukt i Aachen fra 1869 og er et konvensjonsstempel mellom NDP og DK og betyr: =Fr.1 - Weiterfranco 1 Groschen - altså at brevet er forutbetalt fra tysk side av grensen til mottaker i Belgia. Slike typer stempler er alltid knyttet til en eller annen konvensjon og viser den delen av frankoen som er videre å betale FRA tysk grense til destinasjon.

Håper dette kan klare opp saken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt

 

* Norsk Filatelistisk Tidsskrift har hatt mange artikler om posthistorie, og en

oversikt over innholdet finner du her: www.filatelist.no/innhold-14260

 

Poststedsdatabasen:

http://arkiv.maihaugen.no/no/Postmuseet/Poststedsdatabasen/

tthttp://arkiv.maihahttp://arkiv.maihaugen.no/no/Postmuseet/Poststedsdatabasen/ugen.no/no/Postmuseet/Poststedsdatabasen/p://ar

http://arkiv.maien.no/no/Postmuseet/Poststedsdatabasen/iv.maihaugen.no/no/Postmuseet/Poststedsdatabasen/