nn
Norsk  Posthistorisk Selskap (NPS)

 

Møtekalender

Denne siden er sist oppdatert 21.01 2015

 

Innholdskart

Kontaktinformasjon

 

Vedtekter

 

Stiftelsesprotokoll 

 

Møtekalender

 

Budstikka

 

Artikkelarkiv

 

Dr. Per Gelleins minnefond

 

Nyttige linker

 

Norsk-engelsk postal ordbok

 

Fra Post-Contoir til Post i Butikk

 

Norsk stedsfortegnelse

 

Bokhylla.no

 

Foredrag

  Hva er NPS?

  Norsk Posthistorisk Selskap (NPS) har til formål å fremme interessen for posthistorie, med særlig vekt på filatelistisk bearbeidelse av norsk posthistorisk materiale. Formålet innebærer at medlemmene aktivt bidrar til posthistorisk forskning, publikasjon av forskningsresultater og av annen dokumentasjon. Dette gjelder også utenlandsk posthistorie hvor tilknytning kan føres til Norge.

Som medlem opptas kun de som aktivt bidrar til å fremme selskapets formål.

Medlemsbladet Budstikka utkommer inntil videre fire ganger i året, og sendes til medlemmene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du en interessant postsending

- gjerne knyttet til en historie eller

egne forskningsresultater, som du

kunne tenke deg å dele med

andre posthistorikere og interesserte?

 

Da har vi en plass til deg på

våre sider. Vi har en spalte som

vi kaller "månedens brev", og

vi inviterer deg til å sende stoff

til denne spalten.

 

Send ditt bidrag til webredaktøren:

 

henning.j.mathiassen@ebnett.no

 

 

VIKTIG MELDING !!

Vår leverandør av WEB-tjenester har varslet at dagens verktøy blir satt ut av drift i løpet av februar 2015. Det betyr at det må settes opp nye sider ved hjelp av nye verktøy, og informasjonen på våre websider må flyttes over. Det må derfor påregnes at Posthistorisk.no vil kunne være ute av drift en periode (antakelig i februar).

 

______________________________________________

 

Søknadsfrist  - Gelleins minnefond:

 

7. april 2015

 

Se mer her:

__________________________________________________

 

Neste møte:  24. januar 2015

 

Foredrag v/Odd Arve Kvinnesland:

"Kystpostruten Kristiania - Bergen"

 

 

Vårt møtested - "Asylet"

 

Velkommen til en tradisjonell posthistorisk ettermiddag!!

 

-----------------------------------------

Brev til Belgia med merkelig stempelavtrykk

 

Knut Buskum trenger hjelp til dette brevet(svaret kan sendes til Web-redaktøren).

 

Her er svar fra Ivar Sundsbø (18.1.2015)

 

Det noe utydelige stempelet på forsiden er brukt i Aachen fra 1869 og er et konvensjonsstempel mellom NDP og DK og betyr: =Fr.1 - Weiterfranco 1 Groschen - altså at brevet er forutbetalt fra tysk side av grensen til mottaker i Belgia. Slike typer stempler er alltid knyttet til en eller annen konvensjon og viser den delen av frankoen som er videre å betale FRA tysk grense til destinasjon.

Håper dette kan klare opp saken.

 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------

 

Finn Aune vant Norsk Posthistorisk Selskaps ærespris på Nordia 2014

 

Med 93 poeng for eksponatet "Norway - non adhesive mail up to 1875" vant Finn Aune æresprisen som var satt opp for det beste posthistoriske eksponatet. Vi gratulerer  !!

 

----------------------------------------------------------------------

Brevet

 

"Fully prepaid domestic letter before 1855"

 

Finn Bjørke

 

 

  -----------------------------------------------------------------------

 

Månedens brev

 

Alt var mye bedre før - det gikk også raskere....

av Henning Jarle Mathiassen

 

------------------------------------------------------------

    

Et ganske alminnelig filatelistisk brev

av Per Erik Knudsen

 

--------------------------------------------------

 

Følgebrev med skrankeavtrykk

av Tore Haga

 

______________________________________________________________________

Dykk i arkivet:
(jfr. siste nummer av Budstikka)
 
Av Oddbjørn Salte
__________________________________________________
 
Vet du noe mer om denne...?
 
Denne avisannonsen fant jeg i mine arkiver. Det er en reproduksjon fra et tidsskrift i 1964.Det er jo morsomt at Poststyrelsen har visst et slik patriotisk sinnelag i en dramatisk tid. Men en slik postsending kan vanskelig finnes, men hvem vet...
 
Hilsen Harald Hallstensen
 
(Trykk på bildet for å se teksten tydeligere)

______________________________________________________________

 

Tar du sjansen?

Det er ikke tvil om at postframsending kan være utsatt for stor usikkerhet, men trolig var denne usikkerheten større på 1800-tallet og i perioder med omfattende krigsaktiviteter. Det var da heller ikke nødvendig å skrive/stemple dette på brevet.

 

Underliggende brev ble forleden solgt på Ebay, og det er spesielt ettersom man faktisk har brukt et stempel hvor det står at fremsendingen skjer utelukkende på senders risiko. Det er sendt fra Hong Kong til Vietnam i 1995 - og det snodige er jo at krigshandlingene i Vietnam ble avsluttet på midten av 70-tallet. Eller kanskje det var en advarsel om at man ikke kunne stole på de ansatte i de involverte postverkene? Er det noen av leserne som kan vise til postsendinger med tilsvarende påskrifter - evt hvorfor dette ble gjort? Uansett - her er ihvertfall brevet:

 

           

_________________________________________________________________________

               

                               Postkasse skapte pengetrøbbel!!

       

                  Posthistorie?  Joda - se på   denne!

________________________________________________________________________

 

"Schanche materiale"

 
Denne kom fra vår venn Oddbjørn Salte via redaktøren for Budstikka:
 
  "Her kommer en link til litt spennende stoff:
 
 
Linken er til en scannet Schanche protokoll som forøvrig kommer fullt transkribert i mitt manuskript.
 
Foranledningen til at dette ble scannet og gjort tilgjengelig på Digitalarkivet, er at jeg bestilte denne protokollen inn til Statsarkivet i Stavanger for å slippe å reise inn til Oslo og Riksarkivet nok en gang. Da jeg fikk summet meg litt, innså jeg fort at dette var kanskje å strekke strikken vel langt :-)
 
Protokollen er jo en del av Spesialsamlingen og dermed ikke tilgjengelig for "utlån". Jeg tok da kontakt med Riksarkivet og ga beskjed om at jeg betalte heller for kopier av protokollen slik at det ikke skulle oppstå problemer i forhold til interne rutiner. ( Statsarkivene og Riksarkivet er jo en del av det samme Arkivverket) Resultatet ble altså at Protokollen ble scannet og gjort alment tilgjengelig.
 
På Statsarkivet i Stavanger var de kjempefornøyd med denne løsningen, og lurte svært på hva jeg hadde foretatt meg. Som dere vil se så er resultatet praktfullt og en scanning av ypperste kvalitet. Laster en ned PDF'er i A3 og skriver disse ut, er de like godt lesbare som originalen."
 

______________________________________________________

 

"Dykk i arkivet"

Postforlis 1798

av Oddbjørn Salte

 

 

 

 

 

              

Posthistorikere - se her !!

  Vi vet at det finnes historikere, posthistorikere og filatelister som er villige til å dele sin kunnskap med andre. Dette skjer blant annet på vår webside og gjennom Budstikka. 

 

Noen ganger stopper arbeidet med å lage en artikkel - eller en bok - opp. Dette skyldes gjerne mangel på dokumentasjon og informasjon.

 

Tilsvarende kommer man i blant over et brev/kort som er i overkant utfordrende og man trenger hjelp til å få bestemt forsendelsesvei, portotakst osv.

 

Vi vil derfor tilby deg plass på vår webside dersom du er på jakt etter noen som kan hjelpe deg videre i arbeidet. Vi ser at det daglig er mange som er innom websida vår og som kan være potensielle bidragsytere til å "løse floker", eller kanskje bare være "sparringspartnere".

 

Send  navn/adresse/epostadresse til

henning.j.mathiassen@ebnett.no, så skal vi sørge for at din forespørsel blir lagt inn og synliggjort på våre websider.

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2008  Norsk Posthistorisk Selskap