Startside

 

Møtene holdes kl 13.00

i 2. etg. på Kafe Asylet, Grønland 28, 0188 Oslo

 

Mat og drikke etter tradisjonelt opplegg.

 

Foredrag og auksjoner er vanligvis på møteagendaen.

 

Følg med på møtekalenderen!

Denne siden er oppdatert

 

23 04 2015

Innholdskart

Hva er NPS?

Norsk Posthistorisk Selskap (NPS) har til formål å fremme interessen for posthistorie, med særlig vekt på filatelistisk bearbeidelse av norsk posthistorisk materiale. Formålet innebærer at medlemmene aktivt bidrar til posthistorisk forskning, publikasjon av forskningsresultater og av annen dokumentasjon. Dette gjelder også utenlandsk posthistorie hvor tilknytning kan føres til Norge.

 

Som medlem opptas kun de som aktivt bidrar til å fremme selskapets formål.

 

Medlemsbladet Budstikka utkommer inntil videre fire ganger i året, og sendes til medlemmene.

 

Vårt faste møtested i Oslo - Kafe Asylet

Neste møte

 

Lørdag 19.september 2015

Foredragsholder og foredrag publiseres senere.

 

 

 

» Curabitur

Månedens brev

* Et Søknadskort

Av Tore Haga (22.03.2015)

 

* Hvordan et brev uten frimerker. stempler og andre postale merker likevel

blir betydningsfullt for en samler av historie/posthistorie.

Av Henning J. Mathiassen (18.03.2015)

 

Svar til Knut Buskum v/Ivar Sundsbø

Det noe utydelige stempelet på forsiden er brukt i Aachen fra 1869 og er et konvensjonsstempel mellom NDP og DK og betyr: =Fr.1 - Weiterfranco 1 Groschen - altså at brevet er forutbetalt fra tysk side av grensen til mottaker i Belgia. Slike typer stempler er alltid knyttet til en eller annen konvensjon og viser den delen av frankoen som er videre å betale FRA tysk grense til destinasjon.

Håper dette kan klare opp saken.