ORDBOK                                                                    Tilbake til forsiden

 

 

 

I ordboka er henvisningsordene knyttet til parvise sider.Eks.Side 8 og 9:

 

Øverst til venstre på side 8 står det første ordet for parsidene "almen"

mens det øverst på side 9 står nevnt det siste ordet for parsidene "angivelse".

 

Vi har bygd opp indexen på samme måte (parsider).

 

                     

 Norsk - Engelsk 

 postal

 ordbok

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en ordbok som i sin tid ble utgitt av Poststyret, som et hjelpemiddel «- for de forskjellige formål».

 

De forskjellige formål var nok i første omgang Poststyrets og Postverkets eget bruk til egen saksbehandling, og det finnes selvfølgelig en tilsvarende norsk-fransk postal ordbok. Fransk ble brukt som det internasjonale postspråket. Den dag i dag er fransk det fremmedspråket som brukes i tillegg til norsk på Postens internasjonale blanketter. «RETUR  RETOUR», du har vel sett det?

 

Men det er først og fremst den norsk-engelske ordboka det er aktuelt for oss å legge ut på nettet. Denne ordboka her nemlig fått en helt annen og fornyet aktualitet for posthistorikere og filatelister. Vi må nemlig ofte slite litt, når vi skal tekste våre utstillingssamlinger på et språk som aksepteres internasjonalt. Det er kanskje i denne ordboka du finner nøyaktig og korrekt oversettelse av det uttrykket du forgjeves leter etter andre steder. Med bokas nære tilknytning til posttjenesten og fagterminologien, er det en stor mulighet for nettopp det!

 

Lykke til!

 

 

 

 

 

 

FRA og med

 

Abandonere -           

Administrasjonsutgifter -

Almen -

Angjeldende -

Ansvarlig -

Assuransepolise -

Avisbilag -

Avståelse -

Befordringsvilkår -

Beløpsangivelse -

Bestemmelse -

Betjent -

Blant -

Brevadresse -

Brukbar -

Båt -

Dempe -

Driftsleder -

Ekthet -

Erleggelse -

Eventuell -

Feilaktig

Fjernelse -

Fordring -

Forholdsmessig -

Forside -

Forsøke -

Framsending -

Frimerkealbum -

Førsel -

Gjennomse -

Grunnavgift -

Henføre -

Hovedpunkt -

Ilbudavgift -

Inngående -

Innskipning -

Kalle -

Klare -

Kontraktbrudd -

Kunngjøre -

Landtransitt -

Likestrøm -

Løp -

Meddelelse -

Merkeseddel -

Mottakelse -

Nautisk -

Nyankommen -

Olje -

Omslagspapir -

Oppgi -

Oppkreving -

Oppsuge -

Overenstemmelse -

Overtidsfolk -

Parti -

Plyndre -

Posehals -

Postboks -

Postlegging -

Prege -

Påtrykke -

Reisebyrå -

Returnering -

Sakfører -

Sender -

Skaffe -

Sluttprotokoll -

Stable -

Straff -

Sydover -

Tegne -

Tilføre -

Time -

Trafikk -

Tvile -

Uekte -

Undersått -

Utbetalingsdato -

Utgå -

Utskipe -

Vedkommende -

Verdisending -

Vågnad -

Å - geografiske navn

 

Forkortelser

 

TIL og med

  

 

Almanakk

Angivelse

Ansvar

Assuransebeløp

Avisbestilling

Avstå

Befordringsvei

Beløpe

Bestemme

Betjene

Blanko

Brev

Bruk

Bånd

Delvis

Drift

Ekteskapelig

Erlegge

Ettervise

Feil

Fjerne

Fordre

Forholde

Forsettlig

Forsøk

Framsende

Frimerke

Føre

Gjennomreise

Grunn

Hending

Hovedpostkontor

Ilbud

Inngå

Innskipe

Kalenderår

Klar

Kontrakt

Kunne

Landsporto

Likestille

Lønnstillegg

Meddele

Merkelapp

Motta

Natur

Ny

Ofte

Omslag

Oppgave

Oppkreve

Oppstå

Overenskomst

Overtidsarbeide

Part

Plukke

Pose

Postbilrute

Postlegge

Preg

Påtegning

Reiseavdeling

Returnere

Sak

Sende

Skadesløsholdelse

Slutt

Spørsmål

Stor

Svinn

Tegn

Tilfredsstillende

Tilvirkning

Trafikere

Tvil

Uegnet

Undersøkelse

Utbetaling

Utgjøre

Utskillelse

Vedkomme

Verdisaker

Væte

Åttetimersdag

Copyright ® 2008  Norsk Posthistorisk Selskap