Innhold i enkeltnummer av Budstikka

 

 

 

  Budstikka er medlemsbladet for Norsk Posthistorisk Selskap (NPS) og kommer ut 4 ganger i året - i tilknytning til medlemsmøtene.

 

 

 

 

 

Årg. 14, nr 3 - 2009

 

     Av  Trond Schumacher

 

    Av Georg Størmer

 

     Av Bjørn Eirik Rasmussen

 

    Av Bjørn Marstrøm

 

 

Copyright ® 2008  Norsk Posthistorisk Selskap  
 Tilbake til forsiden